ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

You May Also Like

Αλμπουμ

Επιχειρήσεις » Τρόφιμα » ΦΑΡΜΕΣ ΜΠΕΛΛΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΑΡΜΕΣ ΜΠΕΛΛΑ

Phone
2331077411

Περιγραφή

Παραδοσιακές Φάρμες Μπέλλας Κρέας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΧΥΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΚΡΕΑΤΩΝ

www.bellasmeat.gr
Μονάδες πάχυνσης ζώντων ζώων

Σε άρτιους χώρους των εγκαταστάσεων μας, στεγαζόμενους και φυλασσόμενους , τα ζώα εκτρέφονται με σκοπό την πάχυνσή τους. Παρακολουθείται καθημερινά η πορεία τους από έμπειρο προσωπικό.
Τα ζώα εκτρέφονται σε ομάδες και η διατροφή τους ρυθμίζεται ανάλογα του βάρους, της ηλικία τους και διάφορων άλλων παραγόντων τις οποίες και παρακολουθούμε καθημερινά. Η διατροφή των ζώων γίνετε κατά βάση με ολικό σιτηρέσιο που παρέχεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε ομάδας. Όλες οι τροφές παράγονται από την επιχείρηση σε ιδιόκτητους χώρους.   

Εισαγωγή Πάχυνση & Σφαγή

Η εταιρία μας, παρέχει όλες τις δυνατές λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
Εισάγουμε τα ζώα από εγκεκριμένες μονάδες του εξωτερικού και με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις με σύγχρονα φορτηγά τα μεταφέρουμε στους σταύλους μας.
 
Σε ένα χώρο που φιλοξενεί έως 1500 ζώα σε δύο αυτόνομες μονάδες, σταυλίζουμε και εκτρέφουμε τα ζώα και παρακολουθούμε την πορεία τους.
 
Η εκτροφή γίνεται μέσα στις δύο μονάδες με ζωοτροφές που το τελικό στάδιο της παραγωγής τους ολοκληρώνεται άμεσα.
 
Το ζώο μπορεί να πωληθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του ή να ακολουθήσει η διαδικασία της σφαγής και να πωληθεί ως κρέας.
 
Ακόμα, μπορούμε να εισάγουμε ζώα κατά παραγγελία του πελάτη και να τα παραδώσουμε απευθείας στο χώρο του.
 
Αν ο πελάτης επιθυμεί πάχυνση του ζώου στις εγκαταστάσεις του, παρέχουμε και αυτήν τη δυνατότητα. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία σφαγής, τεμαχισμού σε τεταρτημόρια και παράδοσης κρέατος,πάντα με τις οδηγίες και τις ανάγκες του πελάτη.

  Παραδοσιακές Φάρμες Μπέλλας Κρέας